Drop menu

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΟΛΗ Η ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ : ΤΡΑΠΕΖΕΣ & «ΓΥΠΕΣ» – ΕΦΟΡΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί (στην κυριολεξία) νομοθετικά μέτρα που απειλούν άμεσα την ιδιωτική, αλλά και τη δημόσια, περιουσία. Τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα :
- Νόμος «Κατσέλη» (Ν. 3869/2010, μετά τις τροποποιήσεις και με τους Νόμους 4336/14-8-2015 και 4346/20-11-2015)
Προστατεύεται με βεβαιότητα μόνον η κύρια κατοικία και όχι η λοιπή περιουσία του οφειλέτη ή και του εγγυητή, εκτός κι αν το δικαστήριο δεχθεί να επιμηκύνει τη διάρκεια του δανείου για την πλήρη εξόφλησή του.
Οι έμποροι, όσοι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο «Κατσέλη», αλλά και όσοι έκαναν αίτηση του νόμου «Κατσέλη» στο δικαστήριο μετά τις 19-8-2015, οφείλουν να είναι ΚΑΙ «συνεργάσιμοι» δανειολήπτες με τις τράπεζες.
Αυτοί θα πληρώνουν στις τράπεζες ότι περισσεύει από το εισόδημά τους μετά την αφαίρεση των «ευλόγων δαπανών», το ύψος των οποίων θα ορίζει υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ. Το δικαστήριο (του νόμου «Κατσέλη») θα μπορεί να προσθέτει επι των ευλόγων δαπανών ποσοστό δαπάνης μέχρι 70%.
- Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ (Απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄2289/27-8-2014)
Όσοι οφείλουν σε τράπεζες ποσά από δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί, καθώς και όσοι έκαναν αίτηση υπαγωγής για δικαστική ρύθμιση οφειλών (νόμου «Κατσέλη») μετά τις 19-8-2015, υποχρεούνται να είναι «συνεργάσιμοι» με τις τράπεζες που οφείλουν.
Προβλέπονται σύντομες και εξοντωτικού ρυθμού διαδικασίες, που είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορεί να διεξάγει ο απλός πολίτης.
Τραπεζικοί υπάλληλοι θα κρίνουν την καλύτερη (για τις τράπεζες) λύση εξόφλησης της οφειλής τους, με βάση τις «εύλογες δαπάνες» της ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς δυνατότητα για τον οφειλέτη να κινηθεί πέραν αυτών, όπως θα γίνεται με το νόμο «Κατσέλη (προσαύξησή τους με 70%).
Όσοι οφειλέτες κριθούν από την τράπεζα ή το Δικαστήριο «μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες» έχουν ως συνέπεια την εκπλειστηρίαση της περιουσίας τους, ακόμη κι αν αφορά την πρώτη κατοικία τους.
Τη διαδικασία του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» που θα διεξάγουν οι τράπεζες,  θα εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδας (που δεν είναι ελληνική).
- Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού (Ν. 4270/28-6-2014)
Η βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο, οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και προς Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, γίνεται πλέον από τις Δ.Ο.Υ., με ταχύρρυθμες διαδικασίες, χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε αποτελεσματική δικαστική άμυνα του οφειλέτη.
Έτσι, ο οφειλέτης  κινδυνεύει με άμεση κατάσχεση της περιουσίας του και εκπλειστηρίασή της με συνοπτικές διαδικασίες, διάρκειας λίγων μηνών.
 - Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) – (άρθρο 101 του Ν. 4172/2013).
Οι έμποροι και οι ελευθεροεπαγγελματίες που οφείλουν άνω των 5.000 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ και λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κινδυνεύουν από άμεση κατάσχεση της περιουσίας τους, που θα κινείται πλέον από το κέντρο αυτό (ΚΕΑΟ), που είναι εισπρακτικός οργανισμός.
Οι οφειλέτες που λαμβάνουν ειδοποίηση από ΚΕΑΟ έχουν σύντομη προθεσμία δικαστικής άμυνας (30 ημέρες), χωρίς αποτελεσματική προστασία.
Από το  ΚΕΑΟ δεν κινδυνεύουν μόνον τα φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων (εταιρειών) που οφείλουν, αλλά ακόμη και οι απλοί συνέταιροι που είχαν ποσοστό συμμετοχής σε ποσοστό πάνω από 10% σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή επί του κεφαλαίου σε Ε.Π.Ε. και Α.Ε. κατά το χρόνο που δημιουργήθηκε το χρέος (άρθρο 31 του Ν. 4321/21-3-2015).
- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4335/23-7-2015).
Αλλάζει όλη η διαδικασία και οι κανόνες των δικών, καθώς και της κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης των ιδιωτικών περιουσιών.
Οι πλειστηριασμοί γίνονται πολύ εύκολα και σύντομα, ειδικά για τις απαιτήσεις των τραπεζών, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
Εισάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων, τα οποία πλέον θα εκπλειστηριάζονται στην (μηδενική πλέον) εμπορική αξία τους.
Οι αξιώσεις των εργαζομένων, του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, σε βάρος του ποσού με το οποίο θα «ξεπουλιέται» στον πλειστηριασμό η περιουσία του οφειλέτη, θα έπονται εκείνων των τραπεζών, με αποτέλεσμα την μερίδα του λέοντος από το εκπλειστηρίασμα πλέον να την λαμβάνουν οι τράπεζες και οι υπόλοιποι να μοιράζονται τα «ψίχουλα».
Όταν θα εκπλειστηριάζεται ένα ακίνητο, δεν θα χάνει μόνον ο οφειλέτης την ιδιοκτησία του, αλλά θα χάνεται και η κατοικία ή η εμπορική στέγη του ενοικιαστή των ακινήτων, ο οποίος θα «πετιέται» στο δρόμο μέσα σε λίγες μέρες (1-2 μήνες).
Επανέρχεται η προσωποκράτηση των εμπόρων που είναι μέχρι 65 ετών, αν οφείλουν ποσά πάνω από 30.000 ευρώ.
- Πώληση από τις τράπεζες «Κόκκινων» και «Πράσινων» Δανείων σε ιδιωτικές εταιρείες (Ν. 4354/16-12-2015)
Από τις 17-2-2016 ιδιωτικές εταιρείες (funds ή γνωστές ως «γύπες»), ημεδαπές και αλλοδαπές, εφόσον έχουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας (που τις εποπτεύει έναντι αμοιβής), μπορούν να αγοράζουν από τις τράπεζες ή να διαχειρίζονται τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ.
Προϋπόθεση είναι να έχει ειδοποιηθεί από την τράπεζα ο δανειολήπτης 12 μήνες πριν από την πώληση για να ρυθμίσει την οφειλή του.
Στα πωλούμενα ή προς διαχείριση δάνεια περιλαμβάνονται και αυτά που αφορούν στην πρώτη κατοικία και είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης.
Απαγορεύεται στις τράπεζες να πωλούν σε εταιρείες δάνεια για τα οποία εκκρεμεί δίκη (πχ ανακοπή ή νόμου «Κατσέλη»), ή για τα οποία ο δανειολήπτης κρίθηκε «μη συνεργάσιμος».
Η πώληση του δανείου καταχωρίζεται περιληπτικά στο Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών, ειδικά αν πρόκειται για ενυπόθηκα ή προσημειωμένα ακίνητα (ή αν πρόκειται για πλοία, καταχωρίζεται στα νηολόγια).
Οι δανειολήπτες ή και οι εγγυητές πληροφορούνται την καταχώριση αυτή με κάθε «πρόσφορο» μέσο (πχ τηλεφώνημα, e-mail κλπ).
Αν κάποιος έχει ένα δάνειο σε καθυστέρηση («κόκκινο») και ένα δάνειο εξυπηρετούμενο («πράσινο») οι εταιρείες μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση και των δύο.
Οι εταιρείες αυτές μπορούν να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών («εισπρακτικές»).
Τα πωληθέντα από την τράπεζα δάνεια οι αγοράστριες εταιρείες μπορούν στη συνέχεια να τα (ξανα)μεταβιβάζουν σε άλλον αγοραστή, στον οποίο μπορούν οι εταιρείες αυτές να χορηγούν νέα δάνεια, με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο προηγούμενος δανειολήπτης.

Eπιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης Ε.ΠΑ.Μ (Ε.Ν.Α)
Ευαγγελία Χαραλάμπους, Δικηγόρος
26/02/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια και οι κριτικές σας είναι ευπρόσδεκτες και προσφέρουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. Υβριστικές εκφράσεις και άσεμνο περιεχόμενο είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράφουμε.